Agenda seizoen 2023-2024

 

Data periodes

vakantiedata:

1e periode

Maandag 21-08-23 t/m woensdag 11-10-23

Herfstvakantie: 16-10-23 t/m 20-10-23

2e periode

Maandag 23-10-23 t/m maandag 18-12-23

Let op: maandag 18-12 kerstworkout voor iedereen!!

Kerstvakantie: 25-12-23 t/m 05-01-24

Let op: woensdag 20-12-23 is er geen les!!

3e peri0de

Maandag 08-01-24 t/m woensdag 06-03-24

Voorjaarsvakantie: 19-02-24 t/m 23-02-24

4e periode

Maandag 11-03-24 t/m woensdag 15-05-24

Let op: maandag 1 april geen les wegens Pasen!

Meivakantie: 29-04-24 t/m 10-05-24

5e periode

Maandag 20-05-24 t/m woensdag 10-07-24

Zomervakantie: 15-07-24 t/m 23-08-24